ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1386
ชื่อสมาชิก : กรวิชญ์ ปริ่มผล
เพศ : ชาย
อีเมล์ : @rmutto.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/11/2561 10:46:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/11/2561 10:46:00


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด