ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1390
ชื่อสมาชิก : ศรีชล ภิรมย์ลาภ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Srichol_ph@rmutto.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/1/2562 10:30:03
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/1/2562 10:30:03


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด