ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1391
ชื่อสมาชิก : ภัทราพร สัญชาตเจตน์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Pattaraporn_sa@rmutto.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/1/2562 10:35:02
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/1/2562 10:35:02


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด