ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1392
ชื่อสมาชิก : ยอดเพชร แสงล้ำเลิศ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Yodphet_sa@rmutto.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/1/2562 14:05:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/1/2562 14:05:47


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด