ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1393
ชื่อสมาชิก : ปราณี เขียวรักษา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Pranee_ke@rmutto.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/1/2562 9:22:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/1/2562 9:22:00


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด