โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์
วันที่เริ่ม : 12/07/2561 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 14/07/2561 0:00 น.
สถานที่ :
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์
หมวด : กิจกรรมมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน