พิธีหล่อเทียนพรรษา
วันที่เริ่ม : 12/07/2561 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 13/07/2561 0:00 น.
สถานที่ : วิทยาเขตจันทบุรี
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา
หมวด : กิจกรรมหน่วยงาน (เว็บเทมเพลต)
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน