ติดต่อเรา
ชื่อผู้ติดต่อ/ข้อมูลติดต่อกลับ
ระบุเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถแจ้งสถานะการดำเนินการได้ ซึ่งส่วนใหญ่รายละเอียดที่ติดต่อมาไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการต่อได้

ข้อความ
ควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ลดการติดต่อกลับและแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

ลืมรหัสผ่าน
หากเป็นนักศึกษาให้ติดต่อสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการด้วยตัวเองเท่านั้น หากเป็นบุคลากรให้ติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการรับเรื่อง เมื่อผู้ดูแลระบบรับเรื่องแล้ว จะส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ติดตามการดำเนินการ และแจ้งผลกลับไปยังผู้ติดต่อ กรณีระบุข้อมูลติดต่อกลับหรือติดต่อโดย Login เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ติดต่อ/ข้อมูลติดต่อกลับ(หากเป็นเบอร์โทรศัพท์จะติดต่อได้รวดเร็วขึ้น)
 
ข้อความ